Het Geslacht Verkade
bron: Nederlands Patriciaat

Genealogie uitgewerkt na generatie IV.


Pieter Leendertsz.


I. Pieter Leendertsz. Verkade, geboren ca 1583, landbouwer , welgeboren man van Delfland, landbouwer in de Commandeurspolder (in het ambacht Maasland), overleden aldaar 6 april 1657,
huwt eerste maal Ingetje Jansdr., overleden vóór 12 augustus 1614,
huwt tweede maal Wijve Adriaensdr. van Pijnacker, overleden vóór 22 maart 1629, dr van Adriaen Michielsz. van Pijnacker en Adriana Philipsdr.,
huwt derde maal (huw. voorw. 22 december 1629) Maritgen Bancherisdr., overleden vóór 20 februari 1643.,
huwt vierde maal (huw. voorw. 6 maart 1643) Attilia Jansdr. Langentaem, dr van Jan Jacobsz. Langentaem en Maertgen Leendertsdr. Zij hetrouwd (huw. voorw. 16 oktober 1658) Cornelis Leendertsz. Holierhouck.

Uit het tweede huwelijk een zoon:

 1. Michiel Pietersz..


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz.


II. Michiel Pietersz. Verkade, landbouwer in de buurtschap Katwijk (onder Pijnacker), Heilige Geest-armmeester en gezworene te Pijnacker, huwt vóór 5 oktober 1647 Maeritgen Heulsloot, gedoopt te Pijnacker 16 september 1619, overleden tussen 14 november 1700 en 2 januari 1710, dr van Jan Leendertsz. Heulsloot en Maritgen Adriensdr. Reesloot.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659)


III. Pieter Verkade, gedoopt te Pijnacker 8 juni 1659, Heilige Geest-armmeester en schepen te Kethel, overleden aldaar (aangegeven 10 juli) 1713, huwt te Pijnacker 11 februari 1691 Annetje Pietersdr. Hoogeveen.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697)


IV. Pieter Verkade, geboren te Kethel 31 maart 1697, schepen aldaar, vervolgens mr bakker, koopman in ellewaren en schepen te Zegwaard, overleden te Zegwaard (aangegeven 10 maart) 1766, huwt te Kethel 27 februari 1724 Maria Jongste, gedoopt te Kethel 11 september 1701, overleden te Zegwaard 4 januari 1786, dr van Jan Adriensz. Jongste en Leentje Claesdr Corpershoeck.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727)


V. Pieter Verkade, geboren te (Zoetermeer en) Zegwaard 21 december 1727, mr broodbakker en schepen te Zegwaard, overleden aldaar (aangegeven 7 maart) 1789, huwt te (Zoetermeer en) Zegwaard 17 oktober 1756 Jaapje van der Vaart, gedoopt te Zegwaard 16 maart 1732, overleden na 1792, dr van Frank Gerritsz. van der Vaart en Jannetje Joostdr Kerkhoven.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767)


VI. Pieter Verkade, geboren te (Zoetermeer en) Zegwaard 22 februari 1767, secr. en notaris te Vlaardingen en burgemr. van Vlaardinger-ambacht en Zouteveen, overleden te Vlaardingen 2 januari 1848, huwt te Rotterdam 13 december 1795 Pietronella Leonarda de Lang, geboren te Rotterdam 30 maart 1772, overleden te Vlaardingen 31 december 1847, dr van Jacobus Casparus de Lang en Maria Gerharda Roerman.

Uit dit huwelijk negen kinderen:

 1. Petronella Jacoba Verkade, geboren te Vlaardingen 23 oktober 1796, overleden te Rotterdam 12 augustus 1808.
 2. Mr Jacobus Casparus Verkade, geboren te Vlaardingen 8 juni 1798, notaris en lid van de Raad aldaar, overleden te Vlaardingen 12 januari 1838, huwt te Schiedam 20 juli 1825 Elizabeth Maas, geboren Schiedam 18 januari 1805, overleden te Vlaardingen 26 juni 1836, dr van Simon Maas en Catharina Tollenaar.
  Uit dit huwelijk een dochter:
  1. Petronella Leonarda Verkade, geboren te Vlaardingen 4 mei 1830, overleden te Monnikendam 20 februari 1858, huwt te Schiedam 30 april 1857 Ds Eduard de Visser, geboren te Utrecht 28 juni 1827, Ned. Herv. pred. laatstelijk te Meppel, overleden te Arnhem 18 november 1914, zn van Justus de Visser en Martina Catharina Botterweg.
 3. Ericus Gerhardus, geboren te Vlaardingen 2 maart 1801, volgt VII.
 4. Maria Gerarda Verkade, geboren te Vlaardingen 22 januari 1803, overleden te Goudswaard 22 september 1822.
 5. Frans Leonardus Verkade, geboren te Vlaardingen 10 december 1804, overleden aldaar 8 december 1820.
 6. Dina Maria Verkade, geboren te Vlaardingen 3 mei 1807, overleden te 's-Gravenhage 10 mei 1887, huwt te Vlaardingen 30 juli 1830 Pieter Godefridus von Stein Callenfels, geboren te Sluis 23 november 1802, kol. artillerie, overleden te 's-Gravenhage 23 januari 1897, zn van Dr Godefridus Wilhelmus Callenfels en Johanna Vincentia van Dortmont
 7. Johanna Gerarda Jacoba Verkade, geboren te Vlaardingen 24 maart 1810, overleden te Utrecht 2 juni 1879, huwt te Vlaardingen 13 december 1833 Herman Gerlings, geboren te Leiden 19 maart 1806, ontv. Dir. Bel. laatstelijk te Zaandam, overleden te Utrecht 20 december 1882, zn van Mr Jacob Gerlings en Maria Margaretha van Holst.
 8. Cornelia Erica Verkade, geboren te Vlaardingen 2 oktober 1816, overleden te Schipluiden 9 mei 1849.
 9. Antoinette Petronella Verkade, geboren te Vlaardingen 2 oktober 1816, overleden te Utrecht 20 februari 1889, huwt te Vlaardingen 13 juni 1846 Ds Adolph Frederik van der Scheer, geboren te Hillegersberg 4 juli 1816, Ned. Herv. pred. laatstelijk te Vlaardingen, overleden aldaar 11 december 1867, zn van Ds Adolph Frederik van der Scheer en Trijntje Elisabeth Rijnders.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801)


VII. Ericus Gerhardus Verkade, geboren te Vlaardingen 2 maart 1801, notaris te Vlaardingen, overleden aldaar 21 oktober 1835, huwt Zaandam 3 juni 1827 Geertruida van Gelder, geboren Wormerveer 13 oktober 1799, overleden te Zaandam 7 januari 1851, dr van Pieter Smidt van Gelder en Dieuwertje Schouten. Zij hertrouwt Jan Keg.

Uit dit huwelijk vier kinderen:

 1. Debora Geertruida Verkade, geboren Vlaardingen 28 maart 1828, overleden te Koog aan de Zaan 10 november 1904, huwt Zaandam 18 september 1851 Teewis Duyvis, geboren Zaandam 7 april 1825, koopman, gerstpeller en olieslager te Koog aan de Zaan, overleden aldaar 14 juni 1875, zn van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig en weduwnaar van Duifje Donker.
 2. Pieter, geboren te Vlaardingen 11 november 1830, volgt VIIa.
 3. Pietronella Leonarda Verkade, geboren Vlaardingen 30 juni 1832, overleden te Utrecht 12 juli 1893, huwt Zaandam 2 augustus 1855 Jacob Duyvis, geboren Zaandam 19 november 1832, koopman, gerstpeller, stijfselfabrikant en burgemr te Koog aan de Zaan, later lid Gem.-raad van Utrecht, lid Tweede Kamer der St.-Gen., lid Prov.-St. van Utrecht, overleden te Utrecht 24 april 1908, zn van Jan Spekham Duyvis en Maartje Honig.
 4. Ericus Gerhardus, geboren te Vlaardingen 20 november 1835, volgt VIIb.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Pieter (1830)


VIIa. Dr Pieter Verkade, geboren te Vlaardingen 11 november 1830, med. doct., geneesheer laatstelijk te Wageningen, overleden te Utrecht 18 juni 1905, huwt te Zaandam 27 november 1857 Maartje van de Stadt, geboren aldaar 21 maart 1832, overleden te Ginneken te 9 februari 1907, dr van Cornelis van de Stadt en Cornelia Hendrica Geukema.

Uit dit huwelijk zeven kinderen:

 1. jong gestorven dochter
 2. jong gestorven dochter
 3. Geertruida Verkade, geboren te Hoorn 5 september 1858, overleden te Haarlem 11 april 1936, huwt te Utrecht 25 augustus 1881 Cornelis Theodorus Arnoldus van Reemst, geboren te Voorschoten 14 april 1851, sigarenfabrikant, overleden te Utrecht 20 april 1906, zn van Theodorus Arnoldus van Reemst en Neeltje van Tussenbroek.
 4. Ericus Gerhardus Verkade, geboren te Hoorn 9 oktober 1860, empl. Zuid-Afr. Spoorweg Mij, overleden te Alkmaar 5 augustus 1935, huwt te Ginneken 28 oktober 1897 Anna Adriana Vleugels, geboren te Ellewoutsdijk 26 januari 1864, overleden te Houthem 26 september 1936, dr van Hendrik Vleugels en Tannetje Zwemer.
  Uit dit huwelijk een jong-overleden dochter.
 5. Cornelis Pieter, geboren te Harlingen 19 maart 1864, volgt IXa.
 6. Pieter, geboren te Harlingen 7 mei 1866, volgt IXb.
 7. Augustina Emillia Maria Verkade, geboren te Wageningen 2 november 1868, dir. Ons Landhuis te Lunteren, overleden aldaar 30 december 1921.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Pieter (1830) : Cornelis Pieter (1864)


IXa. Cornelis Pieter Verkade, geboren te Harlingen 19 maart 1864, dir. NV Latenstein's Stijfselfabriek te Nijmegen, overleden te Haarlem 17april 1934, huwt te Zaandam 24 april 1890 Johanna Liwijn, geboren te Zaandam 16 januari 1866, overleden te Utrecht 2 juni 1943, dr van Eduard Liwijn en Johanna Spiers.

Uit dit huwelijk twee kinderen

 1. Prof. dr Pieter Eduard Verkade, geboren te Zaandam 21 mei 1891, phil. nat. doct., hoogl. in de warenkennis, technologie en scheikunde der handelswaren Ned. Econ. Hogeschool te Rotterdam, hoogl. org. scheik. en haar toepasingen Techn. Hogeschool te Delft, huwt te Rotterdam 26 juli 1923 Anna Jacoba Sandbergen, geboren te Rotterdam 16 juni 1901, dr van Cornelis Johannes Sandbergen en Maria Pieternella Toornvliet.
  Uit dit huwelijk twee zonen:
  1. Frank Verkade, geboren te Rotterdam 24 augustus 1932.
  2. Peter Verkade, geboren te Rotterdam 29 mei 1936.
 2. Johanna Maria Verkade, geboren te Zaandam 9 januari 1897, overleden aldaar 17 april 1915.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Pieter (1830) : Pieter (1866)


IXb. Pieter Verkade, geboren te Harlingen 7 mei 1866, loodscommissaris te Den Helder, overleden te aldaar 7 augustus 1916, huwt te Hoogkarspel 29 april 1895 Elisabeth Koster, geboren te Hauwert 29 februari 1868, overleden te Alkmaar 6 december 1936, dr van Klaas Koster en Aaltje de Jong.
Uit dit huwelijk twee kinderen:
 1. een dood geboren dochter.
 2. Maria Alida Verkade, geboren te Hellevoetsluis 8 april 1903, huwt te 's-Gravenhage 17 mei 1927 Ir Henrikus Gerardus Poortman, geboren te Nieuw Helvoet 27 december 1898, civ. ing., ing. Provinc. Waterstaat van Midden Java, res. 1e luit. inf. KNIL, overleden te Tasao (Thailand) 4 juni 1943, zn van Kornelis Johannes Poortman en Elisabeth Maria van Steeden.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Ericus Gerhardus (1835)


VIIb. Ericus Gerhardus Verkade, geboren te Vlaardingen 20 november 1835, opr. en lid fa Verkade en Compagnie, Stoom-, Brood- en Beschuitbakkerij De Ruyter, opr. en lid fa E.G. Verkade & Zoon, fabr. voor waxine nacht-, thee- en illuminatielichten, lid Kamer van Kooph. en Fabr. voor Zaanland, overleden te Hilversum 8 februari 1907,
huwt eerste maal te Zaandam 13 mei 1857 Trijntje Smit, geboren te Koog aan de Zaan 20 september 1835, overleden te Zaandam 1 mei 1863, dr van Gerrit Smit en Grietje van de Stadt,
huwt tweede maal te Blijham 9 juni 1865 Eduarda Thalia Koning, geboren te Wedde 14 november 1841, overleden te Zaandam 8 maart 1917, dr van Mr Johannes Sixtus Gerardus Koning en Anna Henriëtte Gezina Roessingh.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Margaretha Catharina Verkade, geboren te Zaandam 1 oktober 1860, overleden te Hilversum 16 februari 1911, huwt te Breukelen-Nijenrode 17 juli 1883 Johann Wilhelm Franz Gierse, geboren te Meurs (Rijnprov.) 16 augustus 1859, bierbrouwer te Hohenfelde(Westf.) , overleden aldaar 14 oktober 1903, zn van Wilhelm Gierse en Catharina Isabella Bloem.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Anna Henriëtta Gezina Verkade, geboren te Zaandam 26 maart 1866, overleden te Hattem 2 september 1939, huwt te Amsterdam 1 oktober 1889 Jan Voerman, geboren te Kampen 25 januari 1857 kunstschilder, overleden te Hattem 25 maart 1941, zn van Hendrik Voerman en Geesjen Bos.
 2. Ericus Gerhardus, geboren te Zaandam 18 september 1868, volgt IXc.
 3. Johannes Sixtus Gerhardus Verkade, geboren te Zaandam 18 september 1868, Benedictijn (Pater Willibrord), kunstschilder, overleden te Beuron (Hohenzollern) 19 juli 1946.
 4. Geertruida Eduarda Thalia Verkade, geboren te Zaandam 18 oktober 1870, overleden te Bristol 19 april 1932, huwt te Amsterdam 12 juli 1898 Morris Broad Fowler, geboren te London 20 juli 1870, scheikundige en fabrikant te Bristol, overleden aldaar 8 februari 1934, zn van Georg Cupit Fowler ren Emily Broad.
 5. Arnold Hendrik, geboren te Zaandam 26 juni 1872, volgt IXd.
 6. Johan Anton Eduard, geboren te Zaandam 5 april 1875, volgt IXe.
 7. Eduard Rutger, geboren te Amsterdam 15 juni 1878, volgt IXf.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Ericus Gerhardus (1835) : Ericus Gerhardus (1868)


IXc. Ericus Gerhardus Verkade, geboren te Zaandam 18 september 1868, dir. NV Verkade's Fabr., lid Gem.-raad en wethouder ald., daarna dir. Ned. gist en Spiritusfabr. te Delft, overleden te 's-Gravenhage 29 augustus 1927, huwt te Amsterdam 4 februari 1892 Henriëtte Johanna Catharina van Gelder, geboren te Amsterdam 4 oktober 1870, overleden te Hilversum 2 juni 1950, dr van Lambertus Jacobus van Gelder en Lubina Aurelia Endtz.

Uit dit huwelijk vier kinderen:

 1. Eduarda Thalia Verkade, geboren Zaandam 16 december 1892, huwt te Delft 12 april 1917 Ir Willem Braat, geboren te Willem I (Semarang, Ned. Indië) 28 september 1891, werktuigk. ing., exportmanager Willem Smit & Co's Transformatorenfabr. NV te Nijmegen zn van Dr Hendrik Braat en Grada Johanna Hendrika Thieme.
 2. Ericus Gerhardus Verkade, geboren Zaandam 18 maart 1896, wichelroedeloper.
 3. Titia Verkade, geboren Zaandam 23 januari 1899, huwt te 's-Gravenhage 15 april 1922 Cornelis Bruynzeel, geboren Rotterdam 19 februari 1900, dir Bruynzeel's Deurenfabr. NV te Zaandam, zn van Cornelis Bruynzeel en Antoinette Lels.
 4. Jan Willibrord Verkade, geboren Zaandam 20 april 1902, dir. Kon. Verkade Fabr. NV.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Ericus Gerhardus (1835) : Arnold Hendrik (1872)


IXd. Arnold Hendrik Verkade, geboren te Zaandam 26 juni 1872, dir. Kon. Verkade Fabr. NV en lid Gem.-raad ald., overleden te Zaandam 16 augustus 1952, huwt te Zaandam 5 mei 1898 Margaretha Maria Honig, geboren te Koog aan de Zaan 26 september 1876, dr van Jacobus Honig en Hendrika Keg.

Uit dit huwelijk drie kinderen:

 1. Frans Verkade, geboren Zaandam 26 augustus 1904, dir. Kon. Verkade Fabr. NV.
 2. Jacobus Verkade, geboren te Zaandam 29 maart 1906, dir. Kon. Verkade Fabr. NV, huwt te Zaltbommel 5 maart 1930 Amalia Louisa Geertruida Knipscheer, geboren te Avenhorn 6 september 1905, dr van Ds Frederik Samuel Knipscheer en Geertruida Diederika van der Linden.
  Uit dit huwelijk:
  1. Geertruida Diederika Verkade, geboren te Zaandam 25 april 1931.
  2. Margaretha Maria Verkade, geboren te Zaandam 10 november 1932.
  3. Jacobus Verkade, geboren te Zaandam 18 februari 1935.
  4. Frans Arnold Verkade, geboren te Zaandam 1 mei 1939.
 3. Arnold Hendrik Verkade, geboren Zaandam 22 juni 1909, dir. Kon. Verkade Fabr. NV, huwt Zaandam 23 augustus 1932 Alida Simonsz, geboren Zaandam 17 juli 1912, dr van Huibert Jan Simonsz en Cornelia Jacoba Paulina Helena Avis.
  Uit dit huwelijk drie kinderen:
  1. Arnold Hendrik Verkade, geboren Zaandam 6 juni 1933.
  2. Helena Verkade, geboren Zaandam 7 juli 1934.
  3. Eduarda Thalia Verkade, geboren Zaandam 10 december 1939.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Ericus Gerhardus (1835) : Johan Anton Eduard (1875)


IXe. Johan Anton Eduard Verkade, geboren Zaandam 5 april 1875, dir. Kon. Verkade Fabr. NV , voorz. Kamer van Kooph. en Fabr. voor Zaanland, voorz. Ver. van Ned. werkgevers, huwt Zaandam 12 september 1901Anna Margaretha van de Stadt, geboren Koog aan de Zaan 22 oktober 1875, dr van Pieter Anthonie van de Stadt en Maria Catharina Prins.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Verkade, geboren 30 januari 1903, huwt Zaandam 20 oktober 1927 Mr Dominicus Aten, geboren Zaandam 10 augustus 1899, adv. en proc., overleden te Zaandam 1967, zn van Remmert Aten en Helena Bertha van Konijnenburg.
  Uit dit huwelijk drie kinderen:
  1. Marijke Aten, geboren te Amsterdam 28 augustus 1928, huwt 5 maart 1995 Ir Cornelis Tutein Nolthenius, zie aldaar.
  2. Do Aten
  3. Annie Aten

 2. Tom Verkade, geboren Zaandam 24 augustus 1905, dir. Kon. Verkade Fabr. NV,
  huwt eerste maal te Overveen 1 december 1938 Wilhelmina Johanna Mulder, geboren te Haarlem 8 november 1904, overleden aldaar 6 februari 1940, dr van Rudolf Jan Mulder en Christina Berendina van Velden,
  huwt tweede maal te 's-Gravenhage 16 mei 1941 Cecile Piekema, geboren te Vlissingen 31 januari 1915, dr van Frederik Piekema en Louise Jeanette de Wildt.

  Uit het tweede huwelijk drie kinderen:

  1. Johan Anton Eduard Verkade, geboren te Zaandam 11 februari 1942.
  2. Anna Louise Everdina Verkade, geboren te Zaandam 24 februari 1944.
  3. Frederik Erik Verkade, geboren te Zaandam 29 januari 1947.
 3. Dr Margaretha Adriana Verkade, geboren te Zaandam 16 augustus 1908, litt. doct.., overleden te Koog aan de Zaan
 4. Erica Eduarda Verkade, geboren te Zaandam 6 juni 1911, overleden te Koog aan de Zaan.
 5. Anna Margaretha Verkade, geboren te Zaandam 21 april 1919, tuinbouwkundige, overleden te Baarn.


Pieter Leendertsz. : Michiel Pietersz. : Pieter (1659) : Pieter (1697) : Pieter (1727) : Pieter (1767) : Ericus Gerhardus (1801) : Ericus Gerhardus (1835) : Eduard Rutger (1878)


IXf. Eduard Rutger Verkade, geboren te Amsterdam 15 juni 1878, toneelspeler,
huwt eerste maal te Hengelo 28 september 1902 (echtsch. Amsterdam 22 april 1910) Johanna van Wulfften Palthe, geboren te Hengelo 25 augustus 1880, dr van Dirk Willem van Wulfften Palthe en Willemine Jalink,
huwt tweede maal te Amsterdam 21 mei 1910 (echtsch. Amsterdam 24 januari 1919) Maria Magdalena Müller, geboren te Utrecht 3 november 1883, toneelspeelster, omgekomen bij de ondergang van de s.s. De Amstel, op weg van Christiania (Oslo) naar Rotterdam 18 april 1919, dr van Carl Johann Heinrich Müller en Adriana Wilhelmina de Groot. Zij hertrouwt Mr François Emile Vlielander Hein.
huwt derde maal te 's-Gravenhage 4 juli 1922 (echtsch. 's-Gravenhage 2 december 1933) Marie Cramer, geboren te Soekaboemi (Ned. Indië) 10 oktober 1887, tekenares en schilderes, dr van Hendrik Cramer en Elisabeth Frederika Schenk,
huwt vierde maal te Naarden 23 november 1935 Dr. Eline Françoise Cartier van Dissel, geboren te Breda 6 januari 1906, soc. geogr. doct., dr van Dr Maurits Cornelis Cartier van Dissel en Annie Marie IJzerman.

Uit het eerste huwelijk drie kinderen:

 1. Mr. Willem Verkade, geboren te Amsterdam 15 juni 1905, oud-vertegenw. UNESCO, huwt te Leiden 12 december 1931 Anna Bruining, geboren te Leiden 19 januari 1909, dr van Dr Johannes Bruining en Petronella Jacoba Lindo.
  Uit dit huwelijk vijf kinderen
  1. Johanna Jacoba Verkade, geboren Utrecht 3 november 1932.
  2. Ericus Gerardus Verkade, geboren Utrecht 7 oktober 1934.
  3. Aafke Verkade, geboren Amstelveen 10 april 1937.
  4. Elsjen Irene Verkade, geboren Voorburg 26 april 1942.
  5. Dirk Willem Frederik Verkade, geboren Oegstgeest 23 mei 1944.
 2. Eduard Rutger Verkade, geboren Amsterdam 18 januari 1907, overleden te Hillegom 12 april 1926.
 3. Elsje Verkade, geboren Hengelo 21 augustus 1908, litt. hist.dra., wetensch. ambt. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Uit het tweede huwelijk twee kinderen:

 1. Carola Eduarda Verkade, geboren Amsterdam 10 september 1910,
  huwt eerste maal Utrecht 24 november 1931 (echtsch. Utrecht 17 augustus 1945) Egbert ten Cate, geboren Stad Almelo 9 juli 1904, textielfabrikant, zn van Hendrikus Egbertus ten Cate en Wilhelmina Christina Catharina van Wulfften Palthe. Hij hertrouwt Elisabeth de Jongh.
  huwt twede maal te Amsterdam 5 november 1946 Albertus Hubertus Francot, geboren te Weert 22 januari 1907, journalist, zn van Paulus Hubertus Joannes Francot en Maria Elisabeth Meeuwissen.
 2. Rutger Eric Verkade, geboren te Amsterdam 6 september 1912, huwt te Paddington (bij Londen) 17 juli 1936 Marie Guillemine Gerckens, geboren te Poulseur (bij Luik) 12 mei 1913, dr van Jean Gerckens en Marie Jos‚phine Protin.
  Uit dit huwelijk een zoon:
  1. Richard John Eric Verkade, geboren Haarlem 16 oktober 1939.


Homepage Geslacht Nolthenius, Tutein Nolthenius Index Top of Page

© 1996 Karel Tutein Nolthenius [ktutein@xs4all.nl]