English Language <- Choose the language                     

Rob Koning's Genealogische Homepage

Gespecialiseerd op Groningen en Oost-Friesland

        

Introductie

Welkom bij Rob Koning's Genealogische Homepage.

De URL van deze site is veranderd. De oorspronkelijke http://web.inter.nl.net/hcc/Rj.koning/index.htm blijft bestaan maar wordt niet meer bijgewerkt. De nieuwe adressen zijn http://koning.mijnthuis.net, http://genealogie.mijnthuis.net of http://genealogy.mijnthuis.net

Via deze manier wil ik proberen de gegevens die ik in de loop der tijd verzameld heb, toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. De gegevens die verzameld zijn beslaan over het algemeen de provincies Groningen, Friesland en Ost-Friesland (DL), omdat mijn familie daar zijn oorsprong heeft. Mijn familie is de familie Koning (Connincks, Kuininckx, Cunnink, Konings, Coninckx, Koenink, enz., enz.). Als U aanvullingen en/of verbeteringen heeft zou ik daar graag via mijn E-mail adres van op de hoogte worden gebracht. Deze gegevens zullen dan na controle en toestemming ook opgenomen gaan worden. Ik zou er daarom graag een bronvermelding bij willen hebben zodat deze gegevens weer terug te vinden zijn (bij boeken graag schrijver, uitgever, jaar van publicatie, ISBN nr als dit aanwezig is en plaats waar dit boek is [zoals een archief]).
Op deze pagina zullen tevens een flink aantal verwijzingen zijn naar homepagina's voor interessante informatie voor de genealogen onder ons.

familiezegel Heraldiek van de Groningse familie Koning.Klik op het zegel voor meer informatie over het familiewapen!.

Graag help bij het vinden van bepaalde gegevens over mijn familie!

De genealogie van de familie Koning

druk ook eens op ^ deze ^ link!
Familiegeschiedenis van de familie Koning uit Groningen van ca. 1650 tot heden. Oorsprong van deze familie ligt waarschijnlijk in Noord-Duitsland. Het is bekend dat de familie tussen 1600 en 1700 in Emden en in Groningen heeft gewoond. Het is naar alle waarschijnlijkheid zo, dat voor gevechten en oorlogshandelingen in de regio en hun geloof, de familie een aantal malen is gevlucht tussen Groningen en Ost-Friesland (met name omgeving Emden). Verder is bekend dat vele leden een functie hebben vervuld in het recht en wel als notaris, advocaat, schepene, rechter end. en dit nog steeds doen. Tevens waren er een aantal Burgemeester en Dominee. Tussen 1500 en 1700 zijn de gegevens lastig te vinden. Een bezoek aan Emden in hier voor onontbeerlijk. Helaas ben ik daar nog niet in de gelegenheid voor geweest.


Oorsprong van de naam van de familie Koning

Waar de familienaam nu van oorsprong vandaan komt is me op dit moment niet duidelijk. Er zijn wel een aantal mogelijkheden die ik hierbij wil opsommen met referenties en quote's.Hulp gevraagd voor de volgende speurtochten:

 • Er zijn aanwijzingen dat de regent Lubbert (of Egbert) Coninck die in 1506 de 'eer genoot' Graaf Edzard van Oostfriesland, de nieuw aangenome heer van Groningen, in zijn woning te Groningen te huisvesten direkte familie is. Hier zijn helaas nog geen direkte bewijzen van gevonden. Tevens is mij nog niet zeker of deze voorvader überhaupt heeft bestaan. Het spoor tussen 1500 en 1650 is erg vaag door de vele verhuizingen. Missschien is er iemand die mij verder kan helpen. Met name de Noord-Duitse speurtocht is voor mij een probleem.
 • Ik zoek ook nog gegevens van een vrouwelijke Koning van plus minus eind 1700. Zij was getrouwd met Ds. van Laer Dinckgreve die in Sleen werkte en woonde. Ik ben op zoek naar haar naam en de naam van haar ouders en uiteraard data en plaatsen.
 •  
 • Graag Hulp bij het vinden van bepaalde publicaties over mijn familie!
 • Wie zou mij verder willen helpen? Mijn E-mail adres
  Hierbij een toegang tot de tot nu toe verzamelde gegevens van de familie Koning.

  De op deze pagina's bevindende gegevens zijn vrij te raadplegen en te gebruiken in een Genealogisch programma voor genealogisch onderzoek, onder het voorbehoud dat deze gegevens niet gepubliceerd worden in welke vorm dan ook zonder toestemming van mijn zijde! Als u publicatie wenst van voor u essentieele gegevens uit mijn verzamelde gegevens, bijvoorbeeld t.b.v. de publicatie van uw genealogie, zult u om toestemming moeten vragen, bij voorkeur schriftelijk via E-mail of de post! Dit is ter bescherming van de gegevens, daar ik ter zijner tijd zelf een publikatie wil verzorgen!

  De onderstaande verwijzingen zijn vrij raadpleegbaar, maar voor gebruik van de gegevens zult u contact moeten opnemen met de eigenaren van deze homepages.

  Interessante teksten voor Genealogisch onderzoek


  Belangrijke homepages voor Genealogisch onderzoek in provincie Groningen en daar buiten. Tevens interessante homepages uit Europa en Amerika voor onderzoek


  Newsgroups/discussiongroups voor Genealogisch onderzoek

  Hiervoor is een nieuwslezer (programma) nodig. In deze discussie groepen kunnen vragen gesteld worden en beantwoord worden van over de gehele wereld.


   new! Gen. software downloaden via deze pagina! 


    top Top van Page

  14-09-03 © sinds 1996 by R.J. Koning
  Lid: Nederlandse Genealogische Vereniging, Gensdata,Ons Erfgoed en HCC genealogische gg en meer
  Geregistreerd gebruiker van Brother's Keeper
  Deze pagina's zijn gemaakt met PowerWeb en Homesite