Kwartierstaat van de familie Beekhuis
Dit file is van oorsprong gehaald van een der Gensdata BBS-en, maar is
sindsdien (10-apr-1992) niet meer updated, doordat ik de maker niet kan vinden.


KWARTIERSTAAT
KWARTIERSTAAT BEEKHUIS-KRANENBURG (Friesland-Groningen)

4a. Ernestina Frederika Beekhuis, geboren Bolsward 10-4-1900,
   trouwt Bolsward 9-5-1921 Marius ten Cate. [Zij woont thans
   in Bilthoven]

4b. Beekhuis, Henricus. Geboren Sybrandaburen 5-1-1872, overleden
   Den Haag 22-2-1959. Huisarts te Bolsward en Den Haag. Trouwt
   Groningen 12-6-1899

4c. Beekhuis, Willem. Geboren Leens 15-1-1834, overleden Sneek 25-
   7-1911; arts. Trouwt Rauwerderhem 4-4-1867
5. Idzerda, Titia Christina Houdina. Geboren Rauwerd 4-1-1840,
   overleden 15-3-1902
6a. Kranenburg, Anna Maria. Geboren Groningen 31-10-1877,
   overleden Zeist 1968.
6b. Kranenburg, Roelof Hendriks. Geboren Groningen 4-10-1834,
   koopman, verffabrikant, overleden Helpman (bij Groningen)
   19-10-1921, Trouwt Groningen 3-8-1859
7. Rost, Ernestina Frederica. Geboren Groningen 10-8-1839, + ald.
   14-5-1891


8. Beekhuis, Hermannus. Geboren Garijp 8 (gedoopt 11)-11-1798,
   overleden Groningen 12 (begr. 15)-5-1875. Trouwt Loppersum
   27-5-1830

9. Uilkens, Wildyna Christina. Geboren Loppersum 16-7-(gedoopt
   10-8)-1800, overleden Eext 28-10-1875
10. Idzerda, Henricus Reneman. Geboren Woudsend 22-9-1782,
   Overleden Rauwerd 17-4-1842, Trouwt (tweede huwelijk) 24-4-
   1828
11. Lemke, Machteldje Schotanus Steringa. Geboren Boornbergum
   8-10-1799, overleden Rauwerd 15-6-1884
12. Kranenburg, Hendrik Ipes. Gedoopt Scharmer 13-9-1795
   (buitenechtelijk), overleden Groningen 1-4-1884, Trouwt
   Groningen 29-10-1821
13. Klein, Albertien. Gedoopt Groningen 9-4-1802, Overleden
   Groningen 8-4-1880
14. Rost, Ernst Frederik August. Geboren Oude Lemmer (Grietenij
   Weststellingwerf) 17-3-(doop 22-3)-1802, Overleden Groningen
   29-11-1841, Trouwt Groningen 25-2-1825
15. Van Dijken, Maria. Geboren en gedoopt Groningen 11-8-180216. Beekhuis, Willem. Geboren Noordlaren 18-6-(gedoopt Loppersum
   22-6)-1766. predikant te Wynjeterp, Eernewoude, Garijp en
   Suameer. Overleden Garijp 28-2-1815, Trouwt Garijp 25-8-1793
17. Cloeck, Janke Diderica. Geboren Beetsterzwaag 23-12-1773,
   overleden Wirdum 7-5-1856
18. Uilkens, Theodorus Frederik. 1770-1846
19. Koning, Catharina Arnoldina. Geboren Groningen 26-8-1770
20. Idzerda, Aeldert Bartelsz. Geboren Ter Idzard 1725, overleden
   Woudsend 26-2-1797. In 1741 te Woudsend organist, later
   onderwijzer en dorpsrechter te Woudsend, maar woonde
   aantoonbaar tussen 1747 en 1752 te Heeg. Trouwt Zwaag 10-12-
   1747 Fokeltje Ottes Isendoorn. Hertrouwt 14-12-1771 Janneke
   Frakkes van der Wilde. Trouwt voor de derde maal 31-10-1779
   Catharina van Zoest van Leeuwarden. En trouwt tenslotte voor
   de vierde maal te Woudsend 15-10-1781
21. Reneman, Foekjen Hendricusdr. Gedoopt Leeuwarden 31-1-1753,
   overleden Wiewert 26-1-1820
22. Lemke, Hanso Henricus Schotanus Steringa. Geboren Wier 26-
   12-1772, overleden Roordahuizum 15-3-1837, predikant te
   Roordahuizum. Trouwt 3-9-1797
23. Cloeck, Cornelia Antonia. Geboren Beetsterzwaag 23-1-1780,
   overleden 7-6-1863.
24. (Kranenburg), IJpe Hendriks. Als landbouwer overleden te
   Scharmer (voor 1850, na 1830?). Trouwt Scharmer 16 (of 17)
   augustus 1797
25. Postema, Aukje Everts. Geboren Westbroek (Gr) 1772, overleden
   Slochten 2-4-1861
26. Klein, Hendrik Harms. Geboren Winschoten, Kuiper. Trouwt
   Groningen 26-11-1797
27. Scholtes, Margje Roelofs. Geboren te Helpman
28. Rost, Ernst Frederik. Predikant te Oosterwolde. Overleden na
   1825, voor 1841
29. Starke, Annechien. Geboren Oude Pekela 1779, overleden
   Groningen 2-12-1855
30. Van Dijken, Nicolaas. Geboren Urtum (Oost-Friesland),
   overleden na 1825, trouwt Groningen 10-10-1801
31. Miedendorp, Petronella. Geboren Bellingwolde


32. Beekhuis, Ds. Hermanus. geboren Groningen 20-2-1735,
   overleden Bunde 29-1-1808; Trouwt Noordlaren 2-3-1762
33. Heres, Aleida. gedoopt Vlachtwedde 1-4-1742, overleden Bunde
   25-8-1782
34. Cloeck, Zeger van Arnhem. Geboren Apeldoorn 28-3-1740,
   overleden Beetsterzwaag 6-3-1834. Predikant te
   Beetsterzwaag. Trouwt Leeuwarden 4-12-1768 Machteltje
   Arentsdr. Dijxstra. Hertrouwt november 1802 Christina
   Houdina Bouwman
35. Dijxstra, Machteltje Arentsdr. Geboren Leeuwarden 7-10-1743
   (gedoopt aldaar 13 oktober), overleden Beetsterzwaag 15-9-
   1801.
38. Koning, Mr. Johannes, advocaat te Groningen. Geboren
   Groningen 4-9-1733, overleden Loppersum 27-10-1808. Trouwt
   Coevorden 24-9-1766
39. Lanckhorst, Aleida.
40. Idsarda, Bartel Aeldertszn. Geboren Ter Idsard ca. 1682,
   overleden Ter Idsard 1733. Lakenkoopman en Mr. Snijder te
   Ter Idzard. Trouwt (tweede huwelijk) Ter Idzard ca. 1706
41. Terpstra, Grietje Roelofsdr. * Ter Idzard ca. 1684, + Grouw
   (?) ca. 1770 (?). Ouders onbekend.
42. Reneman, Hendricus Tjeerdszn. Gedoopt Leeuwarden 24-9-1730,
   koopman te Leeuwarden en later te Jorwerd en Oostermeer,
   overleden Oostermeer 1-12-1809. Trouwt Leeuwarden 12-3-1752
   Stiensma. Hij hertrouwt Jorwerd 22-2-1767 Joukje Fenema.
43. Stiensma, Yetske Sibrandsdr. gedoopt Leeuwarden 16-12-1731,
   overleden voor 1767.
44. Lemke, Hobbo Hanszn. Schotanus Steringa. Geboren
   Oldeholtpade 21-1-1731, overleden Wier 8-10-1806. Predikant
   te Wier. Trouwt Wier 2-4-1769
45. Haitsma, Titia Johannesdr. Geboren Franeker 15-11-1738,
   overleden (te Wier?) 16-5-1798, begraven te Midlum.
46. = 34.
47. = 35.
50. (Postema), Evert Jans
51. Lubbers, Antje
54. Scholtens, Roelof
58. Starke, Reint Jans, bierbrouwer
59. Starke, Rikste Berends, overleden te Scheemda


64. Beekhuis, Albert. Geboren Blijham, overleden Groningen 1788
65. Schilt, Aeltien Meints. begraven Groningen 4-9-1777
66. Heres, Willem. Koopman.
67. Rennewerf, Elisabeth.
70. Dijkstra, Arnout. Gedoopt Amsterdam 30-3-1701
76. Koning, Arnold Hendrik. Geboren Embden 2-7-1693, overleden
   sept. 1781; Trouwt Groningen 30-12-1721
77. Niehoff, Catharina. Geboren 2-2-16.., begraven Groningen 9-6-
   1781
78. Lanckhorst, Roelof. Geboren 1696, overleden 3-1-1776. Trouwt
79. Cock, Catharina. Geboren Aduard (Gr) 16-11-1706, overleden
   Coevorden 18-11-1774
80. Idsarda, Aeldert Hendriks. Geboren ca. 1656, overleden 1691.
81. Dekker, Aeltien Evertsdr. overleden na 1708.
84. Reneman, Tjeerd Suiriger. Geboren 1702
85. Visser, Lucia Claesdr.
88. Lemke, Hanso Hendricus
89. Schotanus Sterringa, Aletheia. Afkomstig uit een beroemd
   (fries-) adelijk geslacht.
90. Haitsma, Johannes
91. Enema, NN
92. = 68
93. = 69
94. = 70
95. = 71

128. Beekhuis, Harm. Geboren te Lingen?
130. Schilt, Meint.
140. Dijckstara, Willem Douweszn. Geboren Franeker ca. 1663,
   kleermaker. Wordt op 2-7-1689 poorter van Amsterdam
   Ondertrouwt te Amsterdam 20-3-1688
141. Rosz, Machteltje. Geboren Schutterug ca. 1664.
152. Koning, Johannes.
158. Cock, Gerardus. Overleden 2-5-1711; dominee. Trouwt 1699
159. Reeneman, Gesina.
160. Idsarda, Hendrik. Geboren ca. 1632, Trouwt 1655
161. Bennema, NN
168. Reneman, Henricus Danielszn. 1671-1727,
169. Suiriger, Amelia Tjeerdsdr. geboren 1668.
170. Visser, Claes
171. Allertsdr, Jouckien
184. t/m 191 = 136 t/m 143

320. Van Idsarda, Pytter. Geboren Sloten (Frl) 20-12-1706,
   overleden voor 1640,
321. Van Franckema, Anna
336. Reneman, Daniel Hermannuszn. geboren ca. 1630, overleden
   1716.
337. Ten Hove, Fokeltje Hendriksdr
338. Suiriger, Tjeerd Sybrantsz. Overleden voor 1681. Zoutzieder
   te Harlingen.
339. Duycke Jansdr.


640. Van Idsaerda, Meynte (Meynert of Meinardus). Overleden 22-
   12-1618.
641. Van Harinxma thoe Slooten, His Hommesdr. Overleden 21-6-
   1625.
642. Van Franckema, Hendricus
643. Lycklema Nijholt, Johanna
672. Reneman, Hermannus Corneliszn
673. Kolde, Grietje Hermannusdr. Kleindochter van de 'vermaarde'
   Feito Ruardi.
676. Suiriger, Sibrant Tjaertsz
677. Jellesdr, Ybel


1280. Van Idsaerda, Baerthe. Geboren 1528, overleden 24-5-1603.
   Ondertekenaar van het Smeekschrift der Edelen en van de Unie
   van Utrecht.
1281. Rommaerts, Magdalena. Overleden na 1596.


2560. Idsaerda, Hayco Meynes. Overleden 13-11-1531. Trouwt
(tweede huwelijk)
2561. Rommaerts, Ymck. Overleden 1552. 12/12/98   © 1996 R.J. Koning  Lid: NGV, Gensdata, Ons Erfgoed en HCC Gen.gg